Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de websites: www.karimdhondtfitness.be & karimdhondtfitness.virtuagym.com

 

Uitgebaat door:          

KD Fitness V.O.F.
BE0746794288
Halsesteenweg 417
9403 Ninove, België
0478218343
contact@karimdhondtfitness.be

 

Door deze websites te bezoeken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door KD Fitness Als u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u deze websites te verlaten.

 

Website inhoud
De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze websites of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze websites wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze sites ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Je aanvaardt en erkent dat de websites van KD Fitness foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van KD Fitness of van derden. Het is niet toegestaan om de websites (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van KD Fitness.


KD Fitness voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de websites te verzekeren. De organisatie achter deze sites kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de websites of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

KD Fitness is niet aansprakelijk, noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade, die ontstaan is uit het gebruik van informatie die ter beschikking werd gesteld op de websites. Dit kan enkel voor grove fout of opzet worden ingeroepen. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en programma’s van derden is ten laste van de bezoeker

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de sites wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle geschillen rond deze overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van KD Fitness, tenzij KD Fitness de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.

 

Privacy Policy

Alle persoonsgegevens worden volgens de wettelijke verplichtingen beschermd. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacy verklaring op onze website.

 

Ter aanvulling

U wordt vriendelijk verzocht de beheerder(s) van de website te contacteren indien u onjuistheden of onvolledigheden zou bemerken.

 

KD Fitness V.O.F.
BE0746794288

Halsesteenweg 417
9403 Ninove, België
0478218343
contact@karimdhondtfitness.be

Scroll naar boven